Bliwas Hälsopaket

Välmående och friska medarbetare ger hållbara och lönsamma företag.

Bliwas Hälsopaket är skapat för företag och för att möta de möjligheter och utmaningar som det moderna arbetslivet ger. Idag är det exempelvis minst lika viktigt att fundera på hur stress påverkar vår psykiska hälsa, som det är att skapa en fungerande fysisk arbetsmiljö. Hälsopaketet hjälper dig att förebygga fysisk och psykisk ohälsa, att ge rätt vård när den behövs och att ge ekonomisk trygghet om det ändå kommer till sjukskrivning. Det tror vi skapar mer hållbara och lönsamma företag.

Människor som mår bra, jobbar bra

Medarbetare som mår bra i både kropp och själ gör ett bättre jobb.

Friska medarbetare kommer till jobbet

Ju snabbare dina medarbetare får stöd och hjälp, desto snabbare kommer de tillbaka till jobbet.

Du blir en mer attraktiv arbetsgivare

Som ett omhändertagande företag skapar du en trygg arbetsplats som man vill jobba på och söka sig till.

Du stärker ditt arbetsgivaransvar

Genom friska och välmående medarbetare tar du ditt ansvar och bidrar till ett hållbart samhälle.

Vad ingår i paketet?

En helhetslösning för dig och dina medarbetare.

Försäkringarna i hälsopaketet

Sjukvårdsförsäkring
 • Råd och vägledning till rätt specialist i varje enskilt fall.
 • Sjukvårdsplanering som garanterar snabb kontakt med privata vårdgivare.
 • Träffa en specialist inom 7 helgfria vardagar.
 • Behandling eller operation inom 14 helgfria vardagar.
Rehabiliteringsförsäkring
 • Stöd i arbetsgivarens lagstiftade rehabiliteringsansvar.
 • En rehabledare utreder och tar fram handlingsplan och åtgärder när en anställd riskerar att bli långtidssjukskriven.
 • Hjälp att få tillbaka den anställde i arbete snabbare vid sjukfrånvaro, med stöd av exempelvis sjukgymnast eller psykolog.
 • Stöd för arbetsplatsåtgärder.
Sjukförsäkring
 • Kompletterar ersättningen från Försäkringskassan vilket minskar inkomstbortfallet.
 • 10 procents rabatt i kombination med sjukvårdsförsäkring.
Premiebefrielseförsäkring
 • Blir en anställd långvarigt arbetsoförmögen, övertar Bliwa skyldigheten att betala premier till ålderspensionsförsäkringen.

TRYGG VÅRD DIREKT I MOBILEN

Ibland är det svårt, tidskrävande och onödigt att ta sig till läkaren. Digital vård gör det möjligt att träffa en vårdgivare – när du behöver och på en plats som passar dig.

I samarbete med ett antal digitala vårdgivare ger vi dig möjlighet att träffa läkare och specialister digitalt och få omedelbar hjälp med diagnos, recept, remiss och behandling. Några exempel är läkarbesök i mobilen, ryggkirurgisk bedömning och artrosskola.

NÅGON ATT PRATA MED

Depression, stress och utmattning – psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Därför ingår samtalsstöd med psykolog som en självklar del av hälsopaketet.

Om du mår dåligt och behöver någon att prata med kan du ringa helt anonymt. Det kan gälla din roll som chef eller som anställd, men även privata bekymmer som kan påverka arbetet. Alla du talar med är opartiska och har tystnadsplikt, och samtalsstödet finns tillgängligt dygnet runt och året om.

FÖLJ DITT HJÄRTA

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Därför ingår en hjärt-kärlundersökning i sjukvårdsförsäkring Premium Extra.

En hjärt-kärlundersökning består av livsstilsanalys, blodprover och lån av en Coala Heart Monitor i 14 dagar. Coala kommunicerar direkt med din smartphone som vägleder dig, visar dina resultat och lagrar din personliga journal. Dina resultat bedöms därefter av en hjärtläkare. På så sätt kan tidiga tecken på ett flertal hjärtsjukdomar upptäckas.

Hälsa nära till hands

Vi har analyserat utbudet av olika hälsoundersökningar och värderat både omfattning, val av ingående prover samt kostnad. Hälsoundersökning som löneförmån är momsfri.

Tillvalstjänster

Hälsotest

Inkluderar:

 • Livsstilsanalys
 • Mindre antal relevanta prover
 • Skriftlig återkoppling via Mina sidor av sjuksköterska
 • Rådgivning och rekommendationer för din hälsa
 • Inkluderar en företagsrapport vid minst 20 personers användning.

 

 

Läs mer och köp tilläggstjänster

Hälsoundersökning

Inkluderar:

 • Livsstilsanalys
 • Alla relevanta prover
 • Skriftlig återkoppling via Mina sidor av läkare och vid behov personlig återkoppling och /eller livsstilssamtal
 • Rådgivning och rekommendationer för din hälsa
 • Inkluderar en företagsrapport vid minst 20 personers användning.

Hjärt-kärlundersökning

Syftet med denna hälsoundersökning är att utifrån flera undersökningsparametrar ge dig en samlad bild gällande din nuvarande hälsosituation och kommande risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom.

Inkluderar:

 • Livsstilsanalys
 • Alla relevanta prover
 • Lån av en Coala Monitor (EKG)
 • Skriftlig återkoppling via Mina sidor av läkare och vid behov personlig återkoppling och /eller livsstilssamtal
 • Inkluderar en företagsrapport vid minst 20 personers användning.

Vi finns där hela vägen

För att undvika sjukskrivning

 • Vårdrådgivning för hela familjen
 • Samtalsstöd med psykolog dygnet runt
 • Snabb tillgång till digitala läkarbesök
 • Förebyggande behandling och personligt träningsprogram vid ortopediska besvär
 • Hälsokontroll  eller hjärt- kärlundersökning

För att förkorta sjukskrivning

 • Snabb vägledning till rätt specialist
 • Behandling, utredning eller operation
 • Stöd i arbetsgivaransvaret av en rehabledare
 • Utredning och plan av åtgärder för återgång till arbetet

Ekonomiskt stöd under sjukskrivning

 • Ersättning som minskar inkomstbortfall
 • Pensionsinbetalningar vid långvarig sjukskrivninga

ETT NUMMER TILL ALLT

0771-108 108

Kontakta oss när du eller dina medarbetare har frågor om hälsan.