Bliwas Hälsopaket

Välmående och friska medarbetare ger hållbara och lönsamma företag.

Trygghet är en förutsättning för att livet ska fungera och flyta på som det ska. Bliwas Hälsopaket är skapat för det mindre företaget och för att möta de möjligheter och utmaningar som det moderna arbetslivet ger. Idag är det exempelvis minst lika viktigt att fundera på hur stress påverkar vår psykiska hälsa, som det är att skapa en fungerande fysisk arbetsmiljö. Hälsopaketet hjälper dig att förebygga fysisk och psykisk ohälsa, att ge rätt vård när den behövs och att ge ekonomisk trygghet om det ändå kommer till sjukskrivning. Det tror vi skapar mer hållbara och lönsamma företag.

Människor som mår bra, jobbar bra

Medarbetare som mår bra i både kropp och själ gör ett bättre jobb.

Friska medarbetare kommer till jobbet

Ju snabbare dina medarbetare får stöd och hjälp, desto snabbare kommer de tillbaka till jobbet.

Du blir en mer attraktiv arbetsgivare

Som ett omhändertagande företag skapar du en trygg arbetsplats som man vill jobba på och söka sig till.

Du skapar ett hållbart företag

Genom friska och välmående medarbetare tar du ditt ansvar och bidrar till ett bättre samhälle.

Hälsa nära till hands

Tre tjänster som du kan använda hemifrån och som ingår i hälsopaketet.

TRYGG VÅRD DIREKT I MOBILEN

Ibland är det svårt och onödigt att ta sig till läkaren, exempelvis om du bor i glesbygd, har rörelseproblem eller är småbarnsförälder.

I samarbete med ett antal digitala vårdgivare (exempelvis Kry, MediCheck och Joint Academy) ger vi dig möjlighet att träffa läkare och specialister digitalt och få omedelbar hjälp med diagnos, recept, remiss och behandling.

FÖLJ DITT HJÄRTA

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Därför använder vi av oss Coala Heart Monitor.

Coala Heart Monitor hjälper dig att följa ditt hjärta och hitta tidiga tecken på ett flertal hjärtsjukdomar. Coala kommunicerar direkt med din smartphone som vägleder dig, visar dina resultat och lagrar din personliga journal. Du kan sedan enkelt dela din hjärtdata med din vårdgivare eller läkare. Coala ingår i sjukvårdsförsäkring Premium Extra.

NÅGON ATT PRATA MED

Depression, stress och utmattning – psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Därför ingår samtalsstöd via BlueCall som en självklar del av hälsopaketet.

Om du mår dåligt och behöver någon att prata med kan du ringa helt anonymt. Det kan gälla din roll som chef eller som anställd, men även privata bekymmer som kan påverka arbetet. Alla du talar med är opartiska och har tystnadsplikt, och samtalsstödet finns tillgängligt dygnet runt och året om.

Vad ingår i paketet?

En helhetslösning för dig och dina medarbetare.

Försäkringar i hälsopaketet

Sjukvårdsförsäkring
 • Vägledning till rätt specialist i varje enskilt fall.
 • Sjukvårdsplanering som garanterar snabb kontakt med privata vårdgivare.
 • Träffa en specialist inom max 7 helgfria vardagar.
 • Behandling eller operation inom 14 helgfria vardagar.
Rehabiliteringsförsäkring
 • Stöd i arbetsgivarens lagstiftade rehabiliteringsansvar.
 • En rehabledare utreder och tar fram handlingsplan och åtgärder när en anställd riskerar att bli långtidssjukskriven.
 • Hjälp att få tillbaka den anställde i arbete snabbare vid sjukfrånvaro, med stöd av exempelvis sjukgymnast eller psykolog.
 • Stöd för arbetsplatsåtgärder.
Sjukförsäkring

 

 • Kompletterar ersättningen från Försäkringskassan vilket minskar inkomstbortfallet.
 • 10 procents rabatt i kombination med sjukvårdsförsäkring.

 

Premiebefrielseförsäkring
 • Blir en anställd långvarigt arbetsoförmögen, övertar Bliwa skyldigheten att betala premier till ålderspensionsförsäkringen.

För att undvika sjukskrivning

 • Vårdrådgivning för hela familjen
 • Samtalsstöd dygnet runt
 • Digitalt läkarbesök
 • Heart Monitor
 • Förebyggande behandling och personligt träningsprogram vid ortopediska besvär

För att förkorta sjukskrivning

 • Snabb vägledning till rätt specialist
 • Behandling eller operation
 • Stöd i arbetsgivaransvaret av en rehabledare
 • Utredning och plan för åtgärder

Ekonomiskt stöd under sjukskrivning

 • Ersättning som minskar inkomstbortfall
 • Pensionsinbetalningar vid långvarig sjukskrivning